1. Registruj se besplatno i ostvari 100 poena u startu!

Registrirajte se sa svojom adresom e-pošte ili koristite svoj račun na društvenim mrežama (Google ili Facebook) za prijavu.

Ne zaboravite popuniti svoj profil adekvatnim detaljima navodeći podatke za kontakt kao što su telefon i WhatsApp broj ako želite da vas na taj način kontaktiraju.

Bodovi koje dobijete na početku vam omogućavaju da platite sve što možete vidjeti na našoj web stranici.


2. Dodajte vaš oglas

Odaberite promocije prilikom dodavanja oglasa ako želite imati bolju izloženost.


3. Upravljajte svojim oglasima

Možete upravljati oglasima na svom računu, premjestiti ih na vrh liste kategorija, obnoviti ili dodati promocije.
Dobit ćete obavještenja putem e-pošte svaki put kada vas neko kontaktira u vezi s oglasom.